Riparim & Lyerje lekure

Riparim & Lyerje lekure

Riparimi profesional i sedileve të lëkures, i pjeseve plastike si: kroskot , dorezave te dyerve etj.

Lyerja me mjetet me profesionale si dhe me produkte te certifikuare qe sigurojnë jetëgjatesinë e riparimit, duke ofruar një pamje si të re.