Ozone

ozone

Trajtimi i aromerave
Trajtimi me Ozonë do të thotë përdorimi i gazit (O3) për të hequr aromerat duke eleminuar te gjitha bakteret dhe viruset. Trajtimet me ozonë janë metoda më e mirë për largimin e aromave të padeshiruara si tymi i duhanit, ushqimi i derdhur, era e benzinës, smogu dhe myku nga sistemi i kondicionimit. Këto aromera të gjitha kontribuojnë në një mjedis automobilistik “jo të këndshëm” dhe “jo të shëndetshëm”.