Qeramike & Paint Sealent

qeramik

‘PAINT SEALENT’ është veshje hidrofobike që ofron mbrotje nga shiu acidik,jashtqitjet e shpendeve që kanë permbajtje acidike si dhe nga kontaminuesit. Mbrojtja e automjetit tuaj si të ishte e re është mënyra më efektive e ruajtjes së pamjes së saj estetike për aq kohë sa të jetë e mundur, gjithashtu duke ruajtur vlerën e saj të rishitjes. I jep shkëlqim dhe thellësi bojës.Një trajtim zgjat nga 6 deri në 10 muaj.